Сайт тууралуу

Бул сайтка журналистикада жаңыдан кадам жасап жаткан жаш журналисттер тараптан даярдалган материалдар жарыяланып турат.

Сайт ээлери менен төмөнкү дарек боюнча байланышсаңар болот:

jashkgjournalist@gmail.com