Сайт тууралуу

Бул сайтка журналистикада жаңыдан кадам жасап жаткан жаштардын жана “Устат-шакирт” таалим-тарбия системасынын алкагында жаш журналисттер тараптан даярдалган материалдар жарыяланып турат.

Сайт ээлери менен төмөнкү дарек боюнча байланышсаңар болот:

jashkgjournalist@gmail.com